AVÍS LEGAL

CONDICIONS GENERALS D’ÚS

Clínica Dental Santi Carreras, S.L.P. li informa que l’accés i ús d’aquesta pàgina web i tots els subdominis i directoris inclosos sota la mateixa (d’ara endavant el website), així com els serveis o continguts que a través d’ell es puguin obtenir, estan subjectes als termes que es detallen en aquest avís legal, sense perjudici que l’accés a algun d’aquests serveis o continguts pugui precisar de l’acceptació d’unes Condicions Generals, o particulars, addicionals.

Clínica Dental Santi Carreras, S.L.P. es reserva el dret a realitzar canvis en el website sense previ avís, amb l’objecte d’actualitzar, corregir, modificar, afegir o eliminar els continguts del website o del seu disseny. Els continguts i serveis del website s’actualitzen periòdicament, per la qual cosa suggerim que comprovi sempre la vigència i exactitud de la informació, serveis i continguts recollits en el website, així com la revisió del present avís legal.

El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, els sons, les animacions, el programari, els textos, els noms de domini, els signes distintius, així com la informació i els continguts recollits al llarg de tot el website pertanyen a Clínica Dental Santi Carreras, S.L.P. i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial.

La seva utilització, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat similar o anàloga, queda totalment prohibida tret que intervingui expressa autorització de Clínica Dental Santi Carreras, S.L.P. L’usuari, única i exclusivament, pot utilitzar el material que aparegui en el website per al seu ús personal i privat, quedant prohibit el seu ús amb finalitats comercials o qualsevol altre ús que no sigui personal i privat.

Clínica Dental Santi Carreras, S.L.P. declara el seu respecte als drets de propietat intel·lectual i industrial de tercers. Si considera que aquest website pogués estar violant els seus drets, vam pregar es posi en contacte amb Clínica Dental Santi Carreras, S.L. enviant un correu electrònic a la adreça info@cdsanticarreras.com indicant en l’assumpte del correu “Ref. Website”.

 

INFORMACIÓ GENERAL

En compliment del previst en la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic s’informa a l’usuari que la pàgina web de Clínica Dental Santi Carreras, S.L.P. es troba allotjada en el domini cdsanticarreras.es

Clínica Dental Santi Carreras, S.L.P. és una Societat Limitada Professional la seu social de la qual es troba situada a Girona al carrer Barcelona, 27-29, baixos 2ª, CP: 17002 amb NIF: B-17780651. Clínica Dental Santi Carreras, S.L.P. és una societat inscrita en el registre mercantil de Girona, TOM 2050, FOLI 117, FULLA GI-34458, SECCIÓ 8ª.

Clínica Dental Santi Carreras, S.L.P. presta serveis odontològics. Per establir una comunicació directa i efectiva amb Clínica Dental Santi Carreras, S.L.P. pot trucar al telèfon 972.20.92.08 o escriure a l’adreça de correu electrònic info@cdsanticarreras.com indicant en l’assumpte del correu “Ref. Aviso Legal”.

 

LINKS O ENLLAÇOS A ALTRES PÀGINES WEBS

Clínica Dental Santi Carreras, S.L.P. ha inclòs en el website enllaços a altres pàgines web que considera poden ser del seu interès. L’objectiu d’aquests enllaços és únicament facilitar-li la cerca d’altres recursos del seu interès a través d’Internet. Aquestes pàgines no pertanyen a Clínica Dental Santi Carreras, S.L.P. i no fa una revisió dels seus continguts, per la qual cosa, Clínica Dental Santi Carreras, S.L.P. no pot fer-se responsable dels continguts, del funcionament de la pàgina enllaçada o dels possibles danys que puguin derivar-se de l’accés o ús de la mateixa. Clínica Dental Santi Carreras, S.L.P. es mostra plenament respectuós amb els drets de propietat intel·lectual o industrial que els puguin correspondre, a terceres persones, sobre les pàgines web a les quals es refereixin els links inserits en el website. Per tal motiu, si considera que la inclusió d’aquests enllaços en el website pogués estar violant els seus drets, li preguem es posi en contacte amb Clínica Dental Santi Carreras, S.L. enviant un correu electrònic a la adreça info@cdsanticarreras.com indicant en l’assumpte del correu “Ref. Website”.

D’altra banda, amb caràcter general s’autoritza l’enllaç de pàgines web o d’adreces de correu electrònic al website, a excepció d’aquells supòsits en els quals expressament Clínica Dental Santi Carreras, S.L.P. manifesti el contrari. Addicionalment, i en tot cas per entendre aplicable aquesta autorització general, aquests enllaços hauran de respectar, necessàriament, la següent condició: l’establiment de l’enllaç no suposarà, per si mateix, cap tipus d’acord, contracte, patrocini ni recomanació per part de Clínica Dental Santi Carreras, S.L.P. de la pàgina que realitza l’enllaç.

No obstant l’anterior, en qualsevol moment Clínica Dental Santi Carreras, S.L.P. podrà retirar l’autorització esmentada en el paràgraf anterior, sense necessitat d’al·legar causa alguna. En tal cas, la pàgina que hagi realitzat l’enllaç haurà de procedir a la seva immediata supressió, tan aviat com rebi la notificació de la revocació de l’autorització per part de Clínica Dental Santi Carreras, S.L.

 

COOKIES

Per veure la política de *cookies del website, li emplacem al fet que es dirigeixi a la secció concreta del website on li informem de forma més particular sobre les cookies utilitzades, la seva finalitat, i com pugues bloquejar-les.

 

PROTECCIÓ DE DADES

En compliment amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), li informem que les dades personals facilitades pels usuaris en els formularis de contacte o en els correus Electrònics enviats a les adreces de contacte que es mostren en el website cdsanticarreras.com, seran inclosos en un fitxer titularitat de Clínica Dental Santi Carreras, S.L.P. amb la finalitat d’atendre i donar curs als comentaris, consultes i suggeriments que vulguin traslladar a l’organització. Al seu torn, i si vostè així ho autoritza expressament, aquesta informació podrà servir per enviar-li novetats i informació de Clínica Dental Santi Carreras, S.L.P. Per exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició prevists en la llei pot dirigir-se a Clínica Dental Santi Carreras, S.L.P., enviant un correu electrònic a l’adreça info@cdsanticarreras.com, indicant en l’assumpte del correu “Ref. Protecció de Dades”.

This post is also available in: Spanish